Newsletter

 
Subskrybuj Wypisz


 
2018-06-18  Posiedzenie Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
 
Informujemy, że dnia 21 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się Posiedzeniu Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu oraz konferencja pt. "Uwarunkowania i wyzywania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w realizowanych badaniach", w której weźmie udział przedstawiciel ZPDiWR. Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki analiz przeprowadzonych przez Urząd Statystycznym w Bydgoszczy i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie potencjału konkurencyjności i innowacyjności regionu. Ponadto zostaną zaprezentowane wyniki badań w zakresie usług politycznych w miastach prezydenckich oraz wyzywania demograficzne województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
2018-06-13  Posiedzeniu Zespołu Doradczego Wojewody ds. Wsi i Rolnictwa
 
Uprzejmie informujemy, że Roman Wiatrowski Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych weźmie udział w posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa, które odbędzie się 15 lipca 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Głównym tematem spotkania będzie omówienie zagrożeń dla rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego spowodowanych zjawiskiem suszy.
 
 
2018-06-07  Posiedzenie Zarządu FZPDiWR
 
W dniu 8 czerwca 2018 r. Roman Wiatrowski Prezes Zarządu ZPDiWR weźmie udział w posiedzeniu Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem Prezesów Związków Regionalnych i Członków Komisji Rewizyjnej.
 
 
2018-06-05  Konkurs kulinarny - Kulinarne tradycje Kujaw i Pomorza
 
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 8 czerwca 2018 r. po raz pierwszy organizuje regionalny konkurs kulinarny pn. Kulinarne tradycje Kujaw i Pomorza „na słodko” i „na słono”. Formuła konkursu polegająca na rywalizacji zespołów składających z uczenia i mistrza szkolącego w procesie praktycznej nauki zawodu to doskonała inicjatywa dlatego Zarząd Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych objął wydarzenie swoim patronatem, ufundował nagrodę dla jednego z laureatów konkursu oraz wytypował przedstawiciela naszej organizacji, który zasiądzie w składzie Komisji Konkursowej.
 
 
2018-05-30  Debata pt. „Dokąd zmierza Europa?
 
W imieniu Biuro Parlamentu Europejskiego serdecznie zapraszamy na debatę z posłami do Parlamentu Europejskiego pt.: „Dokąd zmierza Europa?", która odbędzie się 8 czerwca 2018 r., o godz. 15:00 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz).

Swoją obecność potwierdzili już posłowie do PE: Janusz Zemke (S&D, SLD), Kosma Złotowski (EKR, PiS) i Tadeusz Zwiefka (EPL, PO).

Zachęcamy do udziału i rejestracji:
online: bit.ly/RDF_Bydgoszcz2018
mailowo: EPwarszawa@europarl.europa.eu
telefonicznie: (22) 595 24 78

 
 
2018-05-29  Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego
 
Informujemy, że w dniu 29 maja 2018 r. przedstawiciel Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych weźmie udział w kolejnym posiedzeniu Zespołu Wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 
 
2018-05-23  Posiedzenie Zarządu ZPDiWR
 
Informujemy, że posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbędzie się 28 maja 2018 r. w biurze związku.
 
 
2018-05-11  Konferencja pt. "Mikrobiologia w rolnictwie"
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji pt. „Mikrobiologia w rolnictwie”, która odbędzie się 24 maja 2018 r. w sali konferencyjnej budynku 1C Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy Hotelu i restauracji Gęsia Dolina. W trakcie spotkania zostanie omówiony szeroki wpływ mikroorganizmów na jakość gleby, a także na rozwój i plonowanie roślin. Zaproszeni prelegenci przedstawią dlaczego w glebie musi być odpowiednio dużo mikroorganizmów, wskażą jakie zabiegi agrarne prowadzą do eliminacji pożytecznych mikroorganizmów, a jakie stymulują ich rozwój. Ponadto przedstawią wyniki badań niezależnych instytutów naukowych (Puławy, Skierniewice) oraz opinie plantatorów na temat wpływu dobrej jakości preparatów mikrobiologicznych dedykowanych rolnictwu na osiągane plony.

Agenda

 
 
2018-05-07  Rada Społeczna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 
W dniu 15 maja 2018 r. Roman Wiatrowski Prezes Zarządu ZPDiWR weźmie udział w Posiedzeniu Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Bydgoszczy.
 
 
2018-04-24  Posiedzenie Zarządu FZPDiWR
 
Informujemy, że Roman Wiatrowski Prezes Zarządu ZPDiWR w dniu 25 kwietnia 2018 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi weźmie udział w posiedzenie Zarządu FZPDiWR z udziałem Prezesów Związków Regionalnych i Członków Komisji Rewizyjnej. Głównym tematem spotkania będzie omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomości rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19.10.1991 r.
 
 
2018-04-20  Posiedzeniu Zespołu Doradczego Wojewody ds. Wsi i Rolnictwa
 
Uprzejmie informujemy, że przedstawiciel Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych weźmie udział w posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa, które odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
 
 
2018-04-11  Bezpłatny dyżur Radcy Prawnego
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnej indywidualnej konsultacji Radcy Prawnego Bartosza Maćkowskiego z Kancelarii Radców Prawnych LM, która odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w godz. 09:00 - 13:00 w biurze ZPDiWR (Hetmańska 38/611, 85-039 Bydgoszcz - budynek KOWR).

Dyżur radcy prawnego będzie w zakresie pomocy prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa spółek handlowych, spraw o odszkodowanie, w tym zwłaszcza szkód w uprawach rolnych oraz umów handlowych.

Przyjmujemy Państwa rezerwacje na spotkanie z radcą prawnym pod numerem telefonu 52 322 48 79 lub 570 894 894 do 23 kwietnia 2018 r.

 
 
2018-04-10  Konsultacje i wykłady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców
 
Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy zapraszają 18 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00 - 13:00 (środa) do Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej przy Wyższej Szkole Gospodarki (ul. Królowej Jadwigi 14, 85-229 Bydgoszcz) na bezpłatne konsultacje i wykłady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców "Zatrudnienie cudzoziemców - zapytaj eksperta".

Przy stanowiskach eksperckich dyżurować będą: Urząd Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Narodowy Fundusz Pracy, Izba Administracji Skarbowej, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przygotowane wykłady:
- "Rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi"- PUP
- "Legalne zatrudnienie cudzoziemca” - Urząd Wojewódzki
- "Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom- 2018"- PIP
- "Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce w przypadku różnych form zatrudnienia" - ZUS.

 
 
2018-04-03  Konferencja dotycząca finansowania innowacji technologicznych ze środków unijnych
 
Zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Możliwości rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania innowacji technologicznych ze środków unijnych", która odbędzie się 13.04.2018 r. w godz. 09:00 - 14:30 w Hotelu Holiday Inn (Grodzka 46, 85-109 Bydgoszcz). Organizatorem konferencji jest Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Organizowane wydarzenie ma na celu przybliżenie przedsiębiorcom z sektora MŚP informacji na temat możliwości rozwoju i pozyskania dodatkowych środków unijnych z przeznaczeniem na innowacyjne rozwiązania technologiczne w ich przedsiębiorstwach. W trakcie konferencji przedstawione zostaną praktyczne zagadnienia związane z zasadami aplikacji o dofinansowanie oraz realizacji i rozliczenia projektu.

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres: iph@iph.bydgoszcz.pl do dnia 11 kwietnia 2018 r. do godziny 14:00.

 
 
2018-03-30  Życzenia Wielkanocne
 
Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy
przyniosą Państwu same
radosne i szczęśliwe dni
oraz będą doskonałą okazją
do spędzenia wspaniałych
chwil w gronie najbliższych.

składa Roman Wiatrowski w imieniu
Zarządu oraz pracowników biura Związku Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
 
 
2018-03-27  Rada Społeczna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 
W dniu 27 marca 2018 r. Roman Wiatrowski Prezes Zarządu ZPDiWR uczestniczył w Posiedzeniu Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 
 
2018-03-27  Śniadanie biznesowe z pracodawcami
 
Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne Śniadanie biznesowe z pracodawcami, które odbędzie się 16 kwietnia 2018 r., o godz. 09:00 w Park Hotelu w Bydgoszczy.
 
 
2018-03-19  Posiedzenie Prezydium SG WK-P
 
Informujemy, że Roman Wiatrowski Prezes Zarządu ZPDiWR weźmie udział w posiedzenie Członków Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 marca 2018 r. w hotelu Filmar w Toruniu, na które został zaproszony Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Spotkanie będzie dotyczyło omówienia zrealizowanych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
 
2018-03-15  Rada Społeczna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 
Informujemy, że Roman Wiatrowski Prezes Zarządu Związku Pracodawców i Właścicieli Rolnych w dniu 15.03.2018 r. został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności opiniowanie wniosków Dyrektora OT KOWR oraz zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych ZWRSP.
 
 
2018-03-12  SZKOLENIE RODO – rewolucja w ochronie danych osobowych i jej wdrożenie w przedsiębiorstwie
 
Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu organizowany przez ZPDiWR przy współpracy z Kancelarią Radców Prawnych LM pt. "RODO – rewolucja w ochronie danych osobowych i jej wdrożenie w przedsiębiorstwie", które odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. w godz. 08:00 - 16:00 w sali konferencyjnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa(Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz).

Oferta szkolenia

Formularz uczestnika

W celu zgłoszenia uczestnictwa proszę o przesłanie skanu podpisanego formularza na adres e-mail: info@pracodawcyrolni.pl do dnia 28.03.2018 r.

 
 
2018-02-28  Seminarium ZPDiWR
 
W imieniu Zarządu serdecznie zapraszamy na Seminarium Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, które odbędzie się 6 marca 2018 r. o godz. 11:00 w Pałacu w Kobylnikach (Kobylniki 2, 88-150 Kruszwica).

Wśród zaproszonych gości: Pan Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Pan Grzegorz Smytry Dyrektor Oddziału Terenowego w Bydgoszczy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska Dyrektor Oddziału Regionalnego w Toruniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pani Iwona Gilewicz Z-ca dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Pan Ryszard Kierzek Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

 
 
2018-02-28  Walne Zebranie Członków ZPDiWR
 
Walne Zebranie Członków Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbędzie się 6 marca 2018 r. w Pałacu w Kobylnikach (Kobylniki 2, 88-150 Kruszwica).
 
 
2018-02-21  Posiedzenie Zarządu FZPDiWR
 
Informujemy, że Roman Wiatrowski Prezes Zarządu ZPDiWR weźmie udział w posiedzenie Zarządu FZPDiWR z udziałem Prezesów Związków Regionalnych i Członków Komisji Rewizyjnej w dniu 23 lutego 2018 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
 
 
2018-02-20  Posiedzenie Prezydium SG WK-P
 
Informujemy, że przedstawiciel Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w dniu 21.02.2018 r. weźnie udział w Posiedzenie Prezydium SG WK-P, na którym tematem przewodnim będzie wykorzystanie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z tematyką spotkania zaproszeni zostali: Pani Hanna Wygocka - ekspertka ds. Kujawsko-Pomorskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Dyrektor Biura Związku Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”, Pani Marta Olszewska Kierownik Biura Izby Przemysłowo Handlowej w Toruniu, Członek Komitetu Monitorującego RPO W-KP, Pan Andrzej Matusewicz Dyrektor loży bydgoskiej Business Centre Club, Członek Komitetu Monitorującego RPO W-KP, Pan Piotr Szymański reprezentujący Sejmik Gospodarczy WK-P Członek Komitetu Monitorującego RPO W-KP,

 
 
2018-02-15  Posiedzeniu Zespołu Doradczego Wojewody ds. Wsi i Rolnictwa
 
Informujemy, że Roman Wiatrowski Prezes Zarządu ZPDiWR będzie uczestniczyć w Posiedzeniu Zespołu Doradczego Wojewody ds. Wsi i Rolnictwa z udziałem Pan Jacka Boguckiego Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Podczas spotkania zostaną przedstawione i omówione najważniejsze aktualne problemy krajowego i kujawsko-pomorskiego rolnictwa.
 
 
2018-02-12  Szkolenie dotyczące zmiany w przepisach rachunkowo – podatkowych w 2018
 
W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu nt. „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej. Zmiany w przepisach rachunkowo – podatkowych w 2018"

Możliwość do wyboru dwóch terminów:
Termin: 27 lutego 2018
Miejsce: Bydgoszcz, KPOWES ul. Sułkowskiego 17 – sala szkoleniowa
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 23 lutego 2018. Ilość miejsc ograniczona.
Dokumenty do pobrania
lub
Termin: 7 marzec 2018
Miejsce: GOK w Dobrczu ul.Długa 52 Sala bankowa
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 02 marca 2018. Ilość miejsc ograniczona.
Dokumenty do pobbrania

 
 
2018-02-07  Spotkanie Przedstawicieli Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych WK-P
 
Informujemy, że Roman Wiatrowski Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w dniu 12 lutego 2018 r. weźmie udział w spotkaniu Przedstawicieli Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania zostaną omówione kwestie dotyczące: płatności obszarowych za 2017 rok, sytuacji na rynkach wieprzowiny, mięsa wołowego, zbóż, mleka oraz zagrożenia dla rolników wynikające z ASF w Polsce.
 
 
2018-02-01  Posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa
 
Uprzejmie informujemy, że Roman Wiatrowski Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych weźmie udział w posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa, które odbędzie się 5 lutego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
 
 
2018-01-30  Targi Ferma
 
Informujemy, że XVIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA oraz XXI Międzynarodowe Targi FERMA ŚWIŃ I DROBIU odbędą się 16-18.02.2018 r. w Łodzi. (Hala EXPO/MOSiR Łódź - al. Politechniki 4, 93-590 Łódź). Szczegółowe informacje na portalu wydarzenia www.targiferma.com.pl
 
 
2018-01-24  Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego
 
Informujemy, że w dniu 26 stycznia 2018 r. przedstawiciel Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych weźmie udział w kolejnym posiedzeniu Zespołu Wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
 
 
2018-01-11  Posiedzenie Członków SGWK-P
 
Serdecznie informujemy, że pierwsze w Nowym Roku posiedzenie Członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 17 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. W posiedzeniu weźmie udział przedstawiciel ZPDiWR.
 
 
2018-01-10  Targi Rolnicze - Polagra-Premiery
 
Informujemy, że od 18 do 21 stycznia 2018 roku będzie trwać VII edycja Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA-PREMIERY. Więcej informacji na stronie wydarzenia www.polagra-premiery.pl
 
 
2018-01-04  Zebranie Zarządu ZPDiWR
 
Informujemy, że posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbędzie się 8 stycznia 2018 r. w Park Hotelu w Bydgoszczy. W zebraniu weźmie udział Józef Łyczak Senator RP.
 
 
2018-01-04  Śniadanie biznesowe z pracodawcami
 
Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne Śniadanie biznesowe z pracodawcami, które odbędzie się 8 stycznia 2018 r., o godz. 8.30 w Park Hotelu w Bydgoszczy.

Temat przewodni śniadania: Precyzyjne i inteligentne rolnictwo na świecie oraz urządzenia do wspierania decyzyjności - Marek Januszewski, Country Manager Poland METOS POLSKA

 
 
2017-12-19  Świąteczne życzenia
 

Najserdeczniejsze życzenia

zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów w Nowym 2018 Roku

składają Zarząd i pracownicy

Związku Pracodawców-Dzierżawców

i Właścicieli Rolnych

 
 
2017-12-07  Zebranie Zarządu ZPDiWR
 
Informujemy, że posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w biurze Związku.
 
 
2017-12-07  Zebranie Świąteczne ZPDiWR
 
Serdecznie zapraszamy na coroczne Zebranie Świąteczne, które odbędzie się 13 grudnia 2017 r. o godz. 11.30 w Restauracji Co (ul. Hetmańska 38,85-039 Bydgoszcz). W zebraniu wezmą udział: Grzegorz Smytry, Dyrektor Oddziału Terenowego w Bydgoszczy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Leszek Dereziński, Prezes Zarządu Federacji Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Józef Łyczak, Senator RP.
 
 
2017-12-01  Śniadanie Biznesowe Klubu Biznesu Polska-Ukraina
 
W imieniu Fundacji Innowacji i Współdziałania serdecznie zapraszamy Państwa na Pierwsze Śniadanie Biznesowe KLUBU BIZNESU POLSKA – UKRAINA, które odbędzie się 05.12.2017 r. o godz. 10:00 w Restauracji „Pod Dębem” w Bydgoszczy (ul. Fordońska 102, 85-719 Bydgoszcz). Podczas śniadania uczestnicy będą mieć możliwość zaprezentowania, tego, co chcą dzięki klubowi osiągnąć oraz zapoznania się z tym, czego potrzebują i co mają do zaoferowania inni.

Zachęcamy do zgłoszenia chęci uczestnictwa do dnia na adres e-mail biuro@fiw.org.pl lub tel. 48 516 236 568

 
 
2017-11-23  Bezpłatne szkolenie okresowe z zakresu BHP
 
Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami..

Termin szkolenia:
29-30.11.2017 r., godz. 9:00 - 15:00, Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP przy ul. Toruńskiej 286

Program szkolenia
Formularz zgłoszenia

 
 
2017-11-21  Posiedzenie Zarządu FPZiWR
 
Posiedzenie Zarządu Federacji Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli wraz z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych odbędzie się 23 listopada 2017 r. w biurze federacji w Warszawie.
 
 
2017-10-25  IV Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w IV Edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu (EKMA), który odbędzie się w dniach 07-08 listopada 2017 r. w Hotelu City w Bydgoszczy. Związek we współpracy z European Landowners’ Organization (ELO) jest po raz czwarty organizatorem tego wydarzenia. Kongres jest wydarzeniem dwudniowym skierowanym do przedstawicieli przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą, przedstawicieli sektora przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rolników indywidualnych. Ma na celu przybliżenie aktualnych tendencji w rolnictwie, możliwość wykorzystania nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz probiotyków. Udział w EKMA dla wszystkich uczestników jest bezpłatny. Więcej informacji o kongresie na portalu www.kongresagrobiznesu.pl
 
 
2017-10-17  II Spotkanie Panelowe Ekspertów
 
Serdecznie informujemy, że 17.10.2017 r. przedstawiciel Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych będzie prelegentem na II Spotkaniu Panelowym Ekspertów w ramach projektu pn. "Inkubator Innowacyjności +" - forum dotyczącym innowacji w sektorze rolno-spożywczym.
 
 
2017-10-09  Seminarium "Nowoczesna obora - z nami wiesz co pijesz"
 
Serdecznie informujemy, że Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych organizuje konferencję pt. "Nowoczesna obora - z nami wiesz co pijesz" w dniach 19-20 października 2017 r. w Pałacyku w Otrębusach. W razie pytań - zachęcamy do kontaktu z biurem FZPDiWR.
 
 
2017-10-09  Zebranie Członkowskie ZPDiWR
 
Serdecznie informujemy, że dnia 5 października 2017 r. w Pałacu w Kobylnikach odbędzie się Zebranie Członków ZPDiWR. W zebraniu wezmą udział: Ryszard Kamiński Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Ryszard Kierzek Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Jakub Jaźwiec Dyrektor Biura ds. Innowacji Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, Grzegorz Smytry Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
 
 
2017-09-19  Wizyta studyjna
 
Informujemy, że wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizujemy w dniu 27 września 2017 r. wizytę do gospodarstwa rolnego w Pszczynku k. Gniezna, gdzie zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej z powodzeniem stosowane są pożyteczne mikroorganizmy. Odwiedzimy również Instytutu Technologii Mikrobiologicznych w Turku.
 
 
2017-09-04  Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego
 
Informujemy, że w dniu 18 września 2017 r. przedstawiciel Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych weźmie udział w kolejnym posiedzeniu Zespołu Wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
 
 
2017-08-22  Posiedzenie Zarządu ELO
 
Serdecznie informujemy, że Roman Wiatrowski Prezes Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 13 września 2017 r. w Brukseli, jako jedyny przedstawiciel Polski weźmie udział w Posiedzeniu Zarządu European Landowners’ Organization. ELO jest unikatową organizacją zrzeszającą narodowe organizacje z 28 Krajów Członkowskich Unii Europejskiej i spoza UE, która reprezentuje interesy właścicieli ziemskich, menadżerów ziemskich i przedsiębiorców rolnych na poziomie europejskim.
 
 
2017-08-03  Posiedzenie Zarządu ZPDiWR
 
Informujemy, że posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbędzie się 28 sierpnia 2017 r. w biurze Związku.
 
 
2017-07-19  Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego
 
Informujemy, że w dniu 21 lipca 2017 r. przedstawiciel Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych weźmie udział w kolejnym posiedzeniu Zespołu Wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
 
 
2017-07-04  Zjazd FZPDiWR
 
Uprzejmie informujemy, że delegaci Związku wzięli udział w Zjeździe Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli rolnych w dniu 28 czerwca 2017 r. w Warszawie na którym zostały wybrane nowe władze Federacji. Pan Leszek Dereziński został Prezesem Zarządu FZPDiWR na kolejną kadencję.
 
 
2017-06-20  Posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa
 
Uprzejmie informujemy, że przedstawiciel Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych weźmie udział w posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa, które odbędzie się 26 czerwca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
 
 
2017-06-01  Spotkanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2017 r. przedstawiciel Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych weźmie udział w spotkaniu Członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko Pomorskiego z Piotrem Całbeckim Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
2017-05-23  Posiedzenie Członków SGWK-P
 
Posiedzenie Członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. (środa) o godz. 09:00 w siedzibie Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w sali konferencyjnej na parterze.

 
 
2017-05-17  Walne Zebranie Członków ZPDiWR
 
Informujemy, że w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 08:30 w Restauracji "Co" w Bydgoszczy (budynek ANR) odbędzie się Walne Zebranie Członków Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, a następnie Śniadanie biznesowe z pracodawcami z udziałem gości. 
 
 
2017-04-28  Posiedzenie Zarządu
 
Informujemy, że posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbędzie się 9 maja 2017 r. w biurze Związku.
 
 
2017-04-26  Rada Społeczna Agencji Nieruchomości Rolnej
 
W dniu 26 kwietnia 2017 r. Roman Wiatrowski Prezes ZPDiWR uczestniczył w Posiedzeniu Rady Społecznej Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy.
 
 
2017-04-20  Posiedzenie Zarządu FZPDiWR
 
Informujemy, że dnia 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków-Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. 
 
 
2017-04-20  III Spotkanie Regionalnego Komitetu Ekonomi Społecznej
 
Informujemy, że 25 kwietnia 2017 r. przedstawiciel Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych weźmie udział w III Spotkaniu Regionalnego Komitetu Ekonomi Społecznej we Włocławku. 
 
 
2017-04-07  Śniadanie biznesowe z pracodawcami
 
Informujemy, że kolejne „Śniadanie biznesowe z pracodawcami”, odbędzie się 25.04.2017 r. o godz. 9.00 w Restauracji "CO" (budynek Agencji Nieruchomości Rolnych) w Bydgoszczy. 
 
 
2017-04-07  Posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa
 
Uprzejmie informujemy, że Roman Wiatrowski Prezes Zarządu ZPDiWR weźmie udział w posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa, które odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
 
 
2017-03-31  Innowacje w nawożeniu - warsztaty naukowe
 
Uprzejmie informujemy o organizowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniu 5 kwietnia 2017 r. warsztacie naukowym nt. "Innowacje w nawożeniu". Udział w warsztatach jest bezpłatny. Osoba do kontaktu w sprawie naboru pani Barbara Pachocka-Oździńska, tel. 48 365 69 24.
 
 
2017-03-31  Walne Zebranie Członków ZPDiWR i Seminarium
 
Mamy zaszczyt poinformować, że dnia 29 marca br. o godz. 10:00 w Pałacu w Kobylnikach organizujemy Seminarium i Walne Zebranie Członków Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
 
 
2017-03-07  Welconomy Forum in Toruń
 
Informujemy, że 13-14 marca br. odbędzie się Welconomy Forum in Toruń, na którym omawiane będą m.in. tematy związane z dalszym rozwojem Unii Europejskiej oraz szanse inwestycyjne Polski po agendzie 2014-2020.
 
 
2017-04-07  Sejmik Gospodarczy WK-P
 
Informujemy, że Roman Wiatrowski Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych został wybrany w dniu 31.03.2017 r. Członkiem Zarządu Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
2017-03-07  Posiedzenie Zarządu FZPDiWR
 
Posiedzenie Zarządu Federacji Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli wraz z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz agencji rolniczych odbędzie się 16 marca 2017 r. w Warszawie. W posiedzeniu zarządu wezmą udział przedstawiciele związku.

 
 
2017-03-02  XIII Dni Przedsiębiorcy Rolnego
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Dniach Przedsiębiorcy Rolnego pt. "Decyzje innowacyjnych rolników w obecnych warunkach rynkowych", które odbędą się 8-9 marca 2017 r. w Centrum Kongresowym Ochrony Roślin PIB. Więcej informacji, możliwość rejestracji oraz program na stronie http://www.cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia/2129-konferencja-dni-przedsiebiorcy-rolnego-juz-po-raz-13
 
 
2017-02-23  Posiedzenie Zarządu ZPDiWR
 
Informujemy, że w dniu 27 lutego 2017 r. w Restauracji Telimena odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
 
 
2017-02-23  Rada Społeczna Agencji Nieruchomości Rolnej
 
W dniu 24 lutego 2017 r. Roman Wiatrowski Prezes ZPDiWR będzie uczestniczył w Posiedzeniu Rady Społecznej Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy.
 
 
 
2017-02-14  Śniadanie biznesowe z pracodawcami
 
Informujemy, że kolejne „Śniadanie biznesowe z pracodawcami”, odbędzie się 27 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w Restauracji Telimena w Bydgoszczy. 
 
 
2017-02-10  Posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa
 

Uprzejmie informujemy, że Roman Wiatrowski Prezes Zarządu ZPDiWR weźmie udział w posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa, które odbędzie się 13 lutego 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 
 
2017-02-01  Spotkanie członków Porozumienia
 
Serdecznie informujemy, że Roman Wiatrowski Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych weźmie udział w spotkaniu członków Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się 6 lutego 2017 r. w Przysieku.    
 
 
2016-12-19  Życzenia
 

Najserdeczniejsze życzenia

zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów w Nowym 2017 Roku

składa Państwu Zarząd i pracownicy

Związku Pracodawców-Dzierżawców 

i Właścicieli Rolnych

 
 
2017-01-12  Posiedzenie Zarządu ZPDiWR
 
Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2017 r. w biurze związku odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
 
 
2016-12-13  Spotkanie dot. Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 
W dniu 16.12.2016 r. o godz. 12.00 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się spotkanie poświęcone omówieniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W spotkaniu wezmą udział Pan Adam Lipiński Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
 
 
2016-12-13  Doradztwo energetyczne
 
Informujemy, że 14.12.2016 r. w godz. 13.00 - 14.00 odbędzie się w siedzibie Związku dyżur z ekspertem do spraw doradztwa w zakresie odnawialnych źródeł energii. Firmy członkowskie zapraszamy do skorzystania z tej oferty. 
 
 
2016-12-13  300 Najlepszych Przedsiębiorstw Rolnych - Gala 2016
 
Uprzejmie informujemy, że przedsiębiorstwo Pana Leszka Derezińskiego Kom-Rol Kobylniki Sp. z o.o. zostanie wyróżnione w dniu 14.12.2016 r. w Warszawie na Gali finału Rankingu 300 Najlepszych Przedsiębiorstw Rolnych w 2015 roku. 

 
 
2016-12-13   Posiedzenie Zarządu ZPDiWR
 
Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w biurze związku odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
 
 
2016-11-30  Zebranie Świąteczne
 
Zarząd Związku Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych serdecznie zaprasza na coroczne Zebranie Świąteczne, które odbędzie się 14 grudnia 2016 r. o godz. 11:30 w Restauracji CO w Bydgoszczy. 

 
 
2016-11-28  Seminarium Agencji Rynku Rolnego
 
Serdecznie informujemy, że dnia 1 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 odbędzie się seminarium poświęcone Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie na przystępowanie do systemów, jakości” i działaniu „Współpraca” w siedzibie Katedry Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ul. Chodkiewicza 30.

 
 
2016-11-21  Staże i praktyki
 
Spotkania dla pracodawców organizowane przez Lewiatan Kujawsko-Pomorską Organizacje Pracodawców pt. "STAŻE I PRAKTYKI" odbędzie się w piątek 25 listopada w Hotel City w Bydgoszczy (ul. 3 Maja 6).

 
 
2016-11-16  Posiedzenie zarządu ZPDiWR
 
Informujemy, że w dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
 
 
2016-11-07  Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej
 
Przedstawiciel Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w dniu 11.07.2016 r. uczestniczył w obradach Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej. Rolą komitetu jest współpraca w obszarze koordynacji i monitoringu ekonomii społecznej w naszym regionie oraz kreowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań dotyczących rozwoju tego sektora oraz identyfikowanie barier rozwojowych.
 
 
2016-10-07  III Edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu
 
Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z Bydgoszczy wraz z European Landowners’ Organization z Brukseli mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, który odbędzie się 19-20 października 2016 r. w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy. 

Zachęcamy do zapoznania się tematyką kongresu i zachęcamy do rejestracji na portalu http://www.kongresagrobiznesu.pl
 
 
2016-09-15  Posiedzenie Zarządu ZPDiWR
 
Informujemy, że w dniu 29 września 2016 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
 
 
2016-09-27  Konferencja pt. „Polskie zbożna – najlepsza i bezpieczna żywność”
 
Serdecznie zapraszamy Państwa, na konferencję pt.  „Polskie zbożna – najlepsza i bezpieczna żywność” która, odbędzie się 29 września 2016 r. o godz. 10.00 w Pałacu w Kobylnikach. Organizatorami wydarzenia są Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.  
 
 
2016-07-28   Posiedzenie FZPDiWR
 

Informujemy, że dnia 16 sierpnia 2016 r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków-Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z  Panem Krzysztofem  Jurgielem  Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 
 
2016-08-30  Panel Ekspercki
 
Uprzejmie informujemy, że Związek Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 31 sierpnia 2016 r. o godz. 13.00 w Restauracji Co w Bydgoszczy organizuje Panel ekspercki pt. "Kierunki rozwoju gospodarstw rolnych z wykorzystaniem innowacji".
 
 
2016-08-18  Posiedzenie Zarządu ZPDiWR
 
Informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2016 r. o godz. 12.00 w biurze związku odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
 
 
 
2016-07-11  Przedstawiciel Partnerów Społecznych
 
Informujemy, że Roman Wiatrowski Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych został Przedstawicielem Partnerów Społecznych z grupy rolnictwo w ramach Projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego realizowanego przez  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 
 
2016-07-01  Posiedzenie FZPDiWR
 
W dniu 14 lipca 2016 r. w Biurze Federacji w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zarządu, Prezydium Rady z udziałem Prezesów Związków Regionalnych, w którym weżnie udział Prezes Roman Wiatrowski ZPDiWR. 
 
 
2016-06-17  Śniadanie biznesowe z pracodawcami
 
Informujemy, że kolejne „Śniadanie biznesowe z pracodawcami”, odbędzie się 29 czerwca 2016 r. o godz. 8.30, a gościć nas będzie członek ZPDiWR VITROFLORA Grupa Producentów Sp. z o. o.
 
 
2017-11-23  Zjazd Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
 
Informujemy, że dnia 14 czerwca 2016 r. odbędzie się Zjazd Federacji Związków-Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w którym wezmą udział delegaci Związku.
 
 
2017-11-23  Posiedzenie Zarządu
 
Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
 
 
2016-05-18  Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej
 
Informujemy, że przedstawiciel ZPDiWR został powołany przez Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na członka Regionalnego Komitetu Ekonomi Społecznej. 
 
 
2016-05-18  Rada Społeczna Agencji Nieruchomości Rolnej
 
W dniu 18.05.2016 r. Roman Wiatrowski Prezes ZPDiWR będzie uczestniczył w Posiedzeniu Rady Społecznej Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy.
 
 
 
2017-11-23  Śniadanie biznesowe z pracodawcami
 
Uprzejmie informujemy, że Związek Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 16 maja br. o godz. 8.30 w Restauracji Telimena w Bydgoszczy organizuje „Śniadanie biznesowe z pracodawcami”. Temat przewodni śniadania biznesowego: „Aktualna sytuacja w rolnictwie – zmiany prawne, przedłużanie umowy dzierżawy"
 
 
2016-05-12  19 i 20 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Informujemy, że dnia 10 maja 2016 r. o godz. 12.00 i 17.00 w budynku Senatu odbędzie się 19 i 20 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym weźmie udział przedstawiciel Związku. 
 
 
2016-05-12  Posiedzenie Zarządu
 
Informujemy, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
 
 
2016-04-08  Zmiana ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych
 
Informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 12.30 w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbędzie się Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.
 
 
2016-04-04  Spotkanie informacyjne
 
Informujemy, że 7 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy odbędzie się spotkanie informacyjne pt. „Możliwości wykorzystania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłaszanych konkursów w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016”. 

Zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel. 56 62 18 409.
 
 
2016-02-24  Szkolenie
 
Informujemy, że Związek Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych organizuje dwudniowe szkolenie (4-5.03.2016 r. godz. 9:00-16:30) w Bydgoszczy pt. „Jak mówić, by inni chcieli nas słuchać – sztuka wystąpień publicznych”.

Nawiązywanie kontaktów z klientami, partnerami, czyli krótko mówiąc z otoczeniem, to jedno z podstawowych zadań dla kadry menadżerskiej i przedstawicieli każdego przedsiębiorstwa i organizacji. Co robić, jak mówić, jak się pokazać, by zbliżyć do siebie innych i sprawić, by chcieli nam zaufać i z nami współpracować?  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt 52 322 48 79 lub wiadomość na info@pracodawcyrolni.pl  Serdecznie zapraszamy!
 
 
2016-03-30  Dyżur eksperta
 
Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych ma zaszczyt zaprosić Państwa w dniu 05.04.2016 r. na Dyżur Ekspertów ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych w godz. 9:00-11:00 oraz doradztwa podatkowego w godz. 11:00-13:00 w budynku Agencji Nieruchomości Rolnych  (ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, pokój 611). Zachęcamy do bezpłatnych indywidualnych konsultacji.

Przyjmujemy Państwa rezerwacje na spotkaniu z ekspertami pod numerem telefonu 52 322 48 79 lub adresem emial info@pracodawcyrolni.pl 

 
 
2016-03-16  Konferencja
 
Informujemy, że dnia 18 marca 2016 r. o godz. 13:00 w sali 118 Sejmu RP odbędzie się konferencja pt. "Zamach na Ziemię" organizowana przez Instytut Obywatelski i Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej.
 
 
2016-03-15  Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu
 
Dnia 14 marca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwie Kujawsko-Pomorskim odbyła się Społeczna-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu w której wziął udział Roman Wiatrowski Prezes Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. 
 
 
2016-03-10   Posiedzenie Zarządu FZPDiWR
 
W dniu 15 marca 2016 r. w Biurze Federacji w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zarządu, Prezydium Rady z udziałem Prezesów Związków Regionalnych, w którym weżnie udział Prezes Roman Wiatrowski ZPDiWR. 
 
 
2016-02-24  Walne Zebranie Członków ZPDiWR i Seminarium
 
Z przyjemnością informujemy, że dnia 9 marca br. o godz. 11:00 w Pałacu w Polednie organizujemy Seminarium i Walne Zebranie Członków Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
 
 
2016-02-24  11 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Informujemy, że dnia 8 marca 2016 r. o godz. 16.00 w budynku Senatu odbędzie się 11 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym weźmie udział przedstawiciel Związku. 
 
 
2016-02-24  Zebranie Zarządu ZPDiWR
 
Informujemy, że w dniu 29 marca 2016 r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, na które zaprosiliśmy pana Grzegorza Smytrego dyrektora ANR OT w Bydgoszczy, pana Wojciecha Kędzia dyrektora ARR OT w Bydgoszczy, panią Katarzynę Kaczmarek Sławińską dyrektora ARiMR OT w Toruniu.
 
 
2016-02-09  Rada Społeczna Agencji Nieruchomości Rolnej
 
W dniu 12.02.2016 r. Prezes Roman Wiatrowski będzie uczestniczył w Posiedzeniu Rady Społecznej Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy.
 
 
2016-02-05  FERMA 2016
 
Zapraszamy na XVI Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA i XIX Międzynarodowe Targi FERMA ŚWIŃ I DROBIU, które odbędą się w dniach 19 - 21 luty w hali  EXPO/MOSiR w  Łodzi. Ponad 230 firm z kraju i zagranicy zaprezentuje najnowsze rozwiązania w chowie i hodowli zwierząt. 

Więcej szczegółów na www.targiferma.com.pl
 
 
2016-01-28  Śniadanie biznesowe z pracodawcami
 
Uprzejmie informujemy, że Związek Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 3 lutego br. o godz. 8.30 w Multi-Salon Reiski w Bydgoszczy organizuje „Śniadanie biznesowe z pracodawcami”. Temat przewodni śniadania biznesowego: „Możliwości rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o innowacje i instrumenty dostępne w perspektywie 2016-2020”.
 
 
2016-01-05  Posiedzenie Zarządu FZPDiWR
 
Informujemy, że dnia 12 stycznia 2016 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się posiedzenie zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z Prezydium Rady Federacji i Prezesów Związków Regionalnych. W posiedzeniu wezmą udział Prezes Roman Wiatrowski i Wiceprezes Benedykt Ślęzak Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
 
 
2016-01-27  Udział zarządu ZPDiWR w konsultacjach Projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości
 
Informujemy, że dnia 19 stycznia 2016 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędą się konsultacje do Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej. W konsultacjach wezmą udział Prezes Roman Wiatrowski i Wiceprezes Benedykt Ślęzak Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
 
 
2016-01-14  Zebranie Zarządu ZPDiWR
 
Informujemy Państwa, że pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbędzie się dnia 14 stycznia 2016 r. w biurze ZPDiWR.
 
 
 
cofnij


Ostatnia aktualizacja: 2018-06-18
Copyright © Związek Pracodawców i Właścicieli Rolnych 2007
KIGNET - Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

projekt i wykonanie: VST Agencja Reklamowa Bydgoszcz pozycjonowanie bydgoszcz